21 March 2016

Contabilitate

Contabilitate primara – evidenta operatiuni casierie, deconturi, facturi intrari si iesiri

Servicii de gestiune – evidenta NIR-uri, fise de magazie, bonuri de consum sau de transfer intre gestiuni

Contabilitate in partida simpla pentru PFA sau II

Contabilitate completa, dosarele ce contin documentele de inchidere contabila se inmaneaza clientilor lunar, cu toate documentele explicative atasate, registrele obligatorii si balanta sintetica

Expertize contabile

Situatii financiare complete pentru proiecte finantate prin fonduri europene

Clientilor Contamar le este inmanat lunar un raport privind pozitia financiara si alte informatii.